6 makis Jaunes saumon, avocat
6 makis Printemps saumon, avocat
6 makis Rose avocat, fromage
6 makis Snow saumon, fromage
/ 6 Yellow maki salmon, avocado
6 Spring maki salmon, avocado
6 Rose maki avocado, cheese
6 Snow maki salmon, cheese